klosterplan_neu2

Dom gościnny “St. Clemens“ 16. —
2. Dom Celsa Pia 17. Wyspa na Nysie
3. Czeladnia 18. Zabytkowy tartak
4. Dom gościnny “St. Hedwig” 19. Dom gościnny “St. Franziskus”
5. Ogród roślin biblijnych 20. Dom Maksymiliana Kolbe
6. Probostwo       [dawna stolarnia]
7. Kościół klasztorny 21. Toalety publiczne
8. Opactwo 22. Piwnica na wino Związku Winiarzy
9. Dworek opatów 23. Trasa rowerowa i spacerowa przez
10. Kaplica św. Krzyża i św. Michała        urokliwą dolinę Nysy
11. Studnia Trójcy Świętej 24. Najbardziej wysunięta na Wschód winnica
12. kaplica domowa       Niemiec, uprawiana przez Związek Winiarzy
13. Sklepik przyklasztorny
25. Wzgórze z drogą krzyżową z widokiem
14. Dom gościnny “Haus der Familie”       na klasztor
      (“Dom rodziny”)
26. do karczmy klasztoru St. Marienthal
15. Recepcja & wypożyczanie rowerów; 27. do domu gościnnego “St. Benedict”
      biuro IBZ