Międzynarodowe Centrum Spotkań (IBZ) promuje w interdyscyplinarnym sposobie pracy rozwój regionalny na granicy trzech państw: Niemiec, Polski i Czech. Przy tym uwzględnia wymogi ekorozwoju (trwały rozwój) regionu, miasta i rolnictwa.

W centrum zainteresowania znajdują się obecne uwarunkowania oraz perspektywy na przyszłość jak np. strategie, metody oraz narzędzia trwałego rozwoju regionalnego. Do tego zalicza się również opracowanie podstaw dla działań planistyczno-politycznych.

Społeczność regionu jest zachęcana do przejmowania odpowiedzialności za swoją bezpośrednią przestrzeń życiową oraz do współpracy w jej kreowaniu i rozwoju. Mieszkańcy poznają również słabe i silne strony swojego otoczenia i wspólnie pracują nad zmianami: dyskutują, wpólnie planują, ale także zakasają rękawy i biorą się do pracy.

Pracownicy IBZ towarzyszą im przy tym.