„IBZ postrzega się jako innowacyjne centrum w słabym ekonomicznie, lecz znaczącym regionie granicznym. Inspirujemy nie tylko uczestniczki i uczestników ale także polityków, kościoły, różne związki i stowarzyszenia do tworzenia trwałego i sprawiedliwego ustroju społecznego.
Nasze imprezy edukacyjne odbywają się w przyjemnej atmosferze nauki w historycznych murach klasztoru opactwa St. Marienthal. Uczestniczki i uczestnicy przyswajają wówczas aktywnie i samodzielnie wiedzę z różnych obszarów tematycznych”. [źródło: wzór działań oświatowych i spotkaniowych IBZ] Jako że ciągle poprawiamy jakość i usługi naszego stowarzyszenia, poddaliśmy się różnego rodzaju postępowaniom certyfikującym. Główne obszary naszej działalności zostały wobec tego zintegrowane w system zarządzania. Zgodnie z rozporządzeniem EMAS  IBZ zostało odznaczone certyfikatem za system zarządzania środowiskiem. Obecnie podlegamy także dwóm innym procesom zarządzania jakością – normie ISO 9001, z racji prowadzonej działalności oświatowej, a także przepisom saksońskiej organizacji „Servicequalität Sachsen“, jako placówka świadcząca usługi turystyczne.

Download Umwelterklärung (tylko w języku niemieckim)