primaklima
W euroregionie Neiße-Nysa-Nisa, na terenie wszystkich trzech państw, duże powierzchnie lasu zostały zniszczone, a pozostałe tereny leśne poważnie uszkodzone, poprzez kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego oraz zanieczyszczenia emitowane do atmosfery przez elektrownie. Trójnarodowy projekt edukacji ekologicznej pod nazwą “Super klimat” stawia sobie za cel między innymi uświadamianie mieszkańcom w jakim stanie znajduje się środowisko na tym obszarze oraz informowanie, jakie zmiany, w ramach ekorozwoju, są możliwe. Dzięki uczestnictwie w pracach zalesiania terenu widać, w jaki sposób zgodnie z naturą i środowiskiem można wyrównać szkody i ubytki lasu oraz stworzyć ekologicznie stabilne lasy, które będą lepiej przygotowane na ewentualne przyszłe zmiany.

Lasy zasadzono nie tylko w Niemczech lecz również, po 10 hektarów, w Polsce i w Czechach, w celu zasygnalizowania, że ochrona klimatu jest niecierpiącym zwłoki, globalnym i grożącym konsenkwecjami problemem, i żeby w ten sposób przedstawić Europie Wschodniej tę możliwość ochrony klimatu.
Aby podkreślić międzynarodowe znaczenie tego przedsięwzięcia i wspomóc porozumienie między narodami, zalesiania terenu będą przeprowadzane w dużej mierze wspólnie przez osoby z Niemiec, Polski i Czech.
W latach 1997-2013 projekt był przeprowadzany w formie 24 jednotygodniowych warsztatów. W ich ramach nie tylko zalesiano tereny, ale także podjęto następujące tematy: ekosystem lasu, obumieranie lasów, ochrona klimatu, energetyczno-ekologiczne miasto wzorcowe Ostritz-St.Marienthal.
Ostatnio, dzięki wizualizacji, uczestnicy mogli bardzo realistycznie przyjrzeć się wybiegającemu w przyszłość scenariuszowi – np. widać było jak można zaopatrzyć miasto w odnawialną energię przy równoczesnej długotrwałej przebudowie lasów (w rozumieniu Agendy 21 z II konferencji w Rio de Janeirio w 1992 roku- tzw. Szczyt Ziemi).
W projekcie “Super klimat” wzięło udział w sumie 550 uczestników.
Zalesianie w ramach warsztatów odbyły się w czeskich górach Izerskich, w Arnsdorf-Hilbersdorf koło Görlitz, w Mirsku koło Jeleniej Góry oraz w lesie klasztornym St. Marienthal w Ostritz.
Do tej pory zasadzono łącznie 34 ha. W zależności od miejscowych warunków oraz przeważających gatunków drzew na danym terenie zasadzono odpowiednio drzewa iglaste lub liściaste. Szkółki te są fundamentem odbudowy lasów na istniejących, lecz zniszczonych powierzchniach leśnych klasztoru St. Marienthal, w górach Izerskich następuje restauracja obumarłych lasów, a w Mirsku zadrzewianie terenów do tej pory rolniczych.
Za ten projekt IBZ otrzymało w roku 2002 innowacyjną nagrodę „Weiterbildung” landu Saksonia.

Kontakt
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt
Pracownik pedagogiczny do spraw edukacji ekologicznej i kształcenia politycznego młodzieży
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
Email: Salditt@ibz-marienthal.de/