Głównym celem fundacji Międzynarodowego Centrum Spotkań jest zachowanie idei i środków do ochrony środowiska. Przy okazji różnych imprez dla młodzieży, rodzin, ekspertów czy amatorów omawiane są różne tematy z zakresu edukacji ekologicznej. Ze względu na to, że Ostritz- St. Marienthal jest energetyczno-ekologicznym miastem modelowym, kilka seminariów w roku poświęconych jest tematyce odnawialnych nośników energii.Ogromną rolę odgrywają także „ochrona klimatu”, „gleba” i „las”. Międzynarodowe Centrum Spotkań chce w ramach organizowanych imprez nie tylko rozmawiać i pouczać na temat środowiska, ale również uczynić coś dla jego ochrony. W związku z tym Międzynarodowe Centrum Spotkań od roku 2004 wyróżniane jest zgodnie z zarządzeniem Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS

Poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego opracowywane są dla wszystkich oddziałów kroki, które pozwolą na zachowania bardziej przyjazne środowisku. Wiekszość potraw w IBZ przyrządzanych jest z artykułów spożywczych pochodzących z regionu i ekologicznych upraw, w IBZ sprząta się przy pomocy środków czyszczących przyjaznych środowisku, a w pomieszczeniach biurowych jak i w pokoju woźnego słowo „Ochrona Środowiska” pisane

Steine-lang

 

 

=> weitere Informationen