Aby przeciwdziałać wzrostowi przemocy, prawicowemu ekstremizmowi, rasizmowi i antysemityzmowi oraz od roku wzrastającej niechęci do polityki i zdystansowania do niej, Międzynarodowe Centrum Spotkań (IBZ) zainicjowało wraz ze swoimi licznymi współpracownikami i partnerami sieciowymi program działania „Zrób coś! Nauka i życie demokracji”.

Cele projektu:

 • Nabycie wiedzy o polityce
 • Praktyczne szkolenie działań demokracji i solidarności
 • Wzmocnienie wartości demokratycznych
 • Promowanie demokratycznych kompetencji działania
 • Motywacja zaangażowania obywatelskiego
 • Wzmocnienie tolerancji i akceptacji
 1. Wydarzenia24.05. – 07.06.2013 Seminarium ” Zapytaj nas, jesteśmy ostatni” (ocaleni z obozu koncentracyjnego)”
 2. 31.05. – 02.06.2013 Seminarium “Jesteśmy przeciwni zapomnieniu” (dla młodzieży)
 3. 14.11. – 21.11.2013 Seminarium „Fabularyzacja dyktatury SED (Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec)”

skierowane są do młodzieży, dorosłych, seniorów, emigrantów z miejsca zetknięcia się trzech państw: Niemiec, Polski i Czech.
W ramach seminariów uczestniczki i uczestnicy będą intensywnie zajmować się demokratyczno-politycznymi tematami, gdzie mowa jest o różnych modułach, które nie mogą być postrzegane jako odrębne dziedziny , lecz jako priorytety rozwojowe:  

 • Trening dotyczący anty-rasizmu,
 • Trening umiejętności demokratycznych
 • Community Education – Service Learning
 • Edukacja międzykulturowa,
 • Trening odwagi cywilnej,
 • Rozmowy i spotkania ze świadkami z dawnych czasów.

 

LandesPrventionsrat„Zrób coś! Nauka i życie demokracji” zostanie wspierane przez Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach krajowego programu ” Kosmopolityczna Saksonia na rzecz Demokracji i Tolerancji”. Okres wspierania opiewa się od 01.03. do 31.12.2013.

Kontakt
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Telefon: + 49 (0) 35 823 – 77 233
Fax: + 49 (0) 35 823 – 77 250
info@ibz-marienthal.de/