boden

Jest to projekt współpracy autoryzowany przez Państwowe Muzeum Przyrodnicze Görlitz i Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal, który jest finansowo wspierany przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko.

W edukacji ekologicznej za mało uwagi poświęca się glebie. W ramach projektu „ Ziemia i szkoła” ten aspekt środowiska został bliżej omówiony podczas imprez poświęconych środowisku. W ramach współpracy instytucje specjalistyczne gleboznawstwa i biologii ziemi razem z pedagogami rozwijały strategie, jak sprawić, aby temat „Ziemia” odgrywał większą rolę podczas zajęć szkolnych. W tym celu bliżej przyjrzano się planom nauczania w saksońskich szkołach pod względem tematów o gleboznawczych. Na tej podstawie zaplanowano dokształcanie nauczycieli w tym kierunku i przeprowadzono kursy. Aby pomysły pokryły się z rzeczywistością organizuje się dni, a nawet tygodnie projektów z młodzieżą. Zdobyte przy tej okazji doświadczenia zostają zebrane i użyte , aby rozwijać tę wiedzę podczas zajęć lekcyjnych. Kolejnym ważnym punktem projektu jest rozpowszechnianie starań z dziedziny „ Ziemia i szkoła”.
Projekt „Ziemia i szkoła” informuje o potrzebie starannego obchodzenia się z ziemią , o procesach edukacji ekologicznej, o formach użycia, niebezpieczeństwach dla ziemi, aby stworzyć początek wiedzy życiowej z tej dziedziny. Projekt obejmuje uczniów ze wszystkich klas i rodzajów szkól. W celu uzyskania szerokiego zastosowania wypróbowuje się w praktyce rozwinięte jednostki lekcyjne i następnie przekazuje nauczycielom podczas kursów dalszego kształcenia i usługom metodycznym.

Wyniki i cele

Projekt zawiera wiele celów:

 • zadomowienie tematu „ Ziemia” w planach nauczania wszystkich typów szkół
 • przekazywanie wiedzy z gleboznawstwa w ramach istniejących planów nauczania wszystkich rodzajów szkół
 • przekazywanie wiedzy o życiu ziemi, wody i powietrza
 • dostęp do zawartości i celów Ustawy o Ochronie Ziemi
 • przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń dla dziewiczych terenów w Niemczech i na świecie ( np. erozja, przeznaczanie terenów pod zabudowę osiedli i autostrad, inżynieria genetyczna, zanieczyszczenie gleby ze źródeł rozproszonych, zagęszczanie gleby, pozostałości po zanieczyszczeniach, zmiany klimatu)
 • zachęcanie do nowych, przyjaznych środowisku działań i rozwiązań (np. gospodarka ekologiczna, innowacyjne oczyszczanie ścieków, usuwanie pozostałości po zanieczyszczeniach)
 • przekazywanie wiedzy o współdziałaniu różnych ekosystemów (np. las)
 • pojęcie ekorozwoju i jego znaczenie dla ludzkiego sposobu życia
 • rozwój jednostek lekcyjnych do tematu „ ziemia” o charakterze modelowym
 • poznanie warunków życia tutejszej fauny i flory, w ramach projektu „Ziemia” i powiązanie projektu z edukacją ekologiczną i środowiskową.
 • fachowa wymiana między ekspertami.

W poprzednim projekcie powstał następujący podręcznik metodyczny.

Download : Handbuch Boden-Bildung (tylko w języku niemieckim)

Kontakt
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt Pracownik pedagogiczny ds. edukacji ekologicznej i politycznego kształcenia młodzieży

St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250
Email: Salditt@ibz-marienthal.de/