schuelerfirmen
Projekt “Warsztaty kwalifikacji zawodowych” jest przeprowadzany wspólnie ze stowarzyszeniem „Arbeit Schule Integrationsgesellschaft“ (ASIG). Ten projekt rozwinęła berlińska sieć firm szkolnych wraz z 47 berlińskimi szkołami specjalnymi o wspólnej nazwie „ Nauka”. Młodzież wymagająca szczególnej opieki jest grupą docelową, która w przeszłości została słabo objęta edukacją ekologiczną.
Dotychczas skorzystało z projektu łącznie 375 uczniów i uczennic, 75 nauczycieli w 87 warsztatach z 26 szkół należących do berlińskiej sieci organizującej warsztaty.
Najważniejsze punkty:

 1. ekologiczne odżywianie
 2. ekologiczne malowanie i lakierowanie
 3. ekologiczna uprawa ogrodu i terenu
 4. ekologiczna gospodarka domowa
 5. budownictwo ekologiczne
 6. biuro ekologiczne:

Moduly edukacji: 

 • podstawowa wiedza o ekorozwoju
 • polityka produktu z długotrwałym sukcesem
 • długotrwała gospodarka materialowa i magazynowa
 • gospodarka prodkcyjna
 • marketing społeczny i ekologiczny
są nastawione na młodzież o specjalnych potrzebach. Od strony organizacyjnej projekt charakteryzuje całościowa edukacja podczas praktyk (Firma uczniowska) jako specjalna metoda dla grup posiadających problemy w społeczeństwie. W taki sposób np. młodzież z uczniowskiej firmy Catering dowiaduje się czegoś o ekologicznym odżywianiu, młodzież z dziedziny malarstwa czegoś o ekologicznych farbach i lakierach.

Kontakt
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt Projektleiter Umwelt- und politische Jugendbildung
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
Salditt@ibz-marienthal.de/