Oprócz obszarów szczególnie chronionych, również duże znaczenie w krajobrazie ma stworzenie struktur, które sprzyjają bioróżnorodności, zmniejszają erozję wietrzną i generują inne pozytywne skutki. Osiągniecie tego, uwrażliwienie ludzi i polepszenie warunków są tematami tego niemiecko – czeskiego projektu. Zmniejszenie różnorodności biologicznej jest jednym z najważniejszych problemów ochrony środowiska także w czesko-niemieckim regionie przygranicznym. To można nie tylko spełnić poprzez ochronę obszarów chronionych, ale również poprzez środki w szerszym krajobrazie. Również nasz czeski partner Cmelak (https://www.cmelak.cz/cz/) , z którym w tym projekcie współpracujemy, zaangażuje się praktycznie, w celu uzyskania lepszej struktury krajobrazu.

Główne działanie po stronie niemieckiej:

  • Ogólne środki edukacyjne i integracyjne dla ekspertów, młodzieży, rodzin, studentów i innych zainteresowanych a także
  • Stworzenie badań naukowych o krajobrazie w regionie przygranicznym z uwzględnieniem ekosystemów i ich wartości ekonomicznej dla ludzi
  • Rozwój środków dla promocji lepszych struktur krajobrazu (np. gry planszowe) a także
  • Poprawa struktury krajobrazu na danym przykładzie

 

 Wydarzenia kilkudniowe odbędą się w następujących terminach:
  • 04.-08.11.13 impreza dla około 30-osobowej grupy młodzieży
  • 15.-17.11.13 impreza dla rodzin wraz z ok. 70-cioma uczestnikami
  • 29.11. – 01.12.13 impreza dla rodzin wraz z ok. 70-cioma uczestnikami
  • 06. – 08.12.13 impreza dla ok. 35-osobowej grupy młodzieży
  • Luty 2014 impreza dla ok. 35-osobowej grupy młodzieży

Wycieczki zostaną ogłoszone na krótko przed rozpoczęciem. Przebieg projektu 01.01.2013 – 30.06.2014

Kontakt
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt Projektleiter Umwelt- und politische Jugendbildung
St. Marienthal 10
02899 Ostritz

Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
Email: Salditt@ibz-marienthal.de/

Projekt sponsorowany przez Programm Ziel 3:

Logo_Ziel-3 EU_tsch_gr_rgb_72dpi
NATURA_2000