Zmniejszenie różnorodności biologicznej jest jednym z najważniejszych problemów ochrony przyrody także na czesko-niemieckim obszarze przygranicznym. Projekt był szczególnie skierowany na rozwój współpracy między czeską i saksońską organizacją środowiskową NGO w dziedzinie tak zwanych związków nieruchomości. W „związkach nieruchomości” organizacje ochrony przyrody otrzymują przez dzierżawę lub darowiznę miejsca, na których prowadzą działania mające na celu ochronę przyrody. Nasz czeski partner Cmelak (www.cmelak.cz), z którym tworzymy ten projekt, ma do dyspozycji dużą nieruchomość. Głównym celem projektu była transgraniczna współpraca, szczególnie w dziedzinie wzmocnienia rozwoju tzw. Stowarzyszeń nieruchomości oraz aby aktywnie chronić bioróżnorodność na czesko-niemieckim obszarze przygranicznym.

Główne działania to:
Różne środki edukacyjne i spotkaniowe dla ekspertów, młodzieży, rodzin, studentów i innych zainteresowanych oraz praca publiczna poprzez stworzenie wystawy, płyty DVD i innych.

Czas trwania projektu 01.01.2011 – 31.01.2013

Projekt jest sponsorowany przez programm Ziel 3 (Cel 3) :

Logo_Ziel-3 EU_tsch_gr_rgb_72dpi
NATURA_2000