W dziedzinie transgranicznej pracy na temat edukacji środowiskowej projekt europejski NATURA 2000 odgrywa ważną rolę.
2000 obszarów NATURY powinn zostać połączone za pomocą odpowiednich struktur ( art. 10 dyrektywy siedliskowej). Takie struktury są materialnie (istnieje możliwość, że zwierzęta migrują) ale także niematerialnie a mianowicie poegająca na tym, że ludzie poznają te struktury i uczą się realizacji projektów. Te większe projekty i szczegółowe plany UE nie są jeszcze znane. Jeśli spytamy ludzi na ulicy, to nie znają oni pojęcia NATURA 2000, jeśli spytamy ekspertów (np. użytkowników gruntów) to okazuje się, że nie znają skutków, a jeśli nawet znają, to niewystarczająco. Z tego powodu jest prowadzone przez obie instytucje „„Towarzystwo Przyjaciół Natury” z Czech ( głównie: Praktyczna Ochrona Przyrody) oraz Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal z Niemiec (głównie: Edukacja Ekologiczna) projekt NATURA 2000 bez granic, aby budować takie struktury. W sumie odbędzie się 13 trzy- do pięciodniowych warsztatów z około 500 osobami. Ponadto powstają wystawy, strona internetowa, ulotki, płyta DVD i inne rzeczy.

Czas trwania projektu 01.01.2009 – 31.12.2010
Sponsorowany przez

Logo_Ziel-3 EU_tsch_gr_rgb_72dpi
NATURA_2000