Landmanagementsysteme, Ökosystemdienstleistungen und Biodiversität – Entwicklung von STEuerungsInstrumenten am Beispiel des Anbaues Nachwachsender Rohstoffe

LÖBESTEIN to jest wspólny projekt z okresem od lipca 2010r. do czerwa 2013r., który jest finansowany przez „Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)” w ramach priorytetu finansowania „Nachhaltiges Landmanagement (FKZ 033L028). Parterami projektu są: 

  • Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR)
  • Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF)
  • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
  • Lausitzer Erzeuger- und Verwertungsgemeinschaft Nachwachsende Rohstoffe e.V. (LEVG)
  • Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ St. Marienthal)

Cele projektu

Projekt LÖBESTEIN przyczynia się, że usługi świadczone przez naturę dla dobra ludzkości są zachowywane i wspierane, w warunkach zwiększonej uprawy surowców odnawialnych. Jego celem jest lepiej zintegrowanie tych towarów i usług ekosystemów w procesach decyzyjnych społeczeństwa, aby działanie na ochronę klimatu są optimalnie połączone ze staraniami do otrzymania różnorodności biologicznej i ekosystemów.
Powiat Görlitz służy jako przypadkowy region, ponieważ zawiera on wszystkie typowe naturalne obszary dla Europy Środkowej z wyjątkiem wybrzeży i wysokich gór. Można także w niektórych obszarach powiatu już dzisiaj obserwować przewidywane zmiany klimatu, na przykład wyraźna letnia susza, tonący poziom wód gruntowych i ekstremalne warunki pogodowe.

Metodyka

Usługi ekosystemu opisuje koncepcję, która jest stosowana i oceniana w ramach projektu. Opisuje usługi świadczone przez naturę i korzystne ludziom. Oprócz usług rynkowych, takich jak oddawanie artykułów spożywczych lub roślin energetycznych (zboże, drewno, itp.), są to na przykład ochrona przeciwpowodziowa, różnorodności gatunków i ekosystemów, ale również aktrakcyjne krajobrazy (do rekreacji i odpoczynku). Ponadto, towary i usługi bez wartości rynkowej są jednak niezbędne dla dobra ludzkości.
W projekcie LÖBESTEIN odbędzie się test praktyczny tej koncepcji, aby sprawdzić czy jest on stosowany do kontroli upraw roślin energetycznych. Poza tym, wartości progowe i minimalne wymagania zostają opracowane, które muszą być spełnione przez uprawę biomasy do celów energetycznych aby długofalowo zapewnieniać wszystkie istotne usługi ekosystemu. Naukowcy i różne praktyki kontrolują instrumenty sterowania, planowania i finansowania w ramach usług ekosystemu do ich skuteczności w uprawie ziemi z punktu widzenia zwiększenia upraw roślin energetycznych.
Grupy docelowe

Oprócz wkładu do dyskusji naukowej, na przykład do zapisywania i oceniania funkcji ekosystemu, projekt ten służy doradzwie firm i poprawia praktykę uprawy na ziemi używanej. Przez partnerów projektu różni rolnicy i praktycy są włączeni w proces badania. Opracowane zalecenia dotyczące poprawnej kontroli uprawy surowców odnawialnych powinni przyczyniać do akceptancji w administracji środowiskowej i politycznej. Zainteresowani tematem mogą aktywnie brać udział w różnych wydarzeniach projektowych. „Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal” wspiera realizację projektu z działań promocyjnych i edukacyjnych oraz służy jako punkt kontaktowy w regionie.

Kontakt
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)
St. Marienthal 10
02899 Ostritz

Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 233
Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250
info@ibz-marienthal.de/
www.loebestein.de

lbestein_bmbf1 lbestein_Fona_cmyk lbestein_PtJ
lbestein_Logo_NL