machmit
Projekt „ Dołącz się” został zainicjowany jako sprzeciw przeciwko wzrostowi przemocy, skrajnej prawicy, rasizmu, antysemityzmu, rosnącej niechęci i dystansu do polityki(ków) -szczególnie u młodzieży.

Program tej akcji opiera się na opinii do programu „ Nauka i życie w demokracji” Komisja federacji i landów do spraw oświaty i wspierania badań (BLK -Bund-Länder-Kommission) prof. dr Wolfganga Edelsteina i prof. dr Petera Fausera ( 2001). Jedną ze szczególnych grup docelowych tego projektu popieranego przez Saksoński Program Wspierania „Weltoffenes Sachsen” są późni przesiedleńcy.

machmit1

Częściami programu akcji są :

  • Moduł1: Szkolenie przeciw rasizmowi
  • Moduł 2: Nauka w projektach
  • Moduł 3: Szkolenie z dziedziny kompetencji demokratycznych- Community Education-Service-Learning
  • Moduł 4: Szkolenie z dziedziny z odwagi cywilnej
  • Moduł 5: Pytaj nas: Jesteśmy ostatni! Rozmowy i spotkania ze świadkami przeszłości
Kontakt
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt Pracownik pedagogiczny ds. edukacji ekologicznej i politycznej młodzieży
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250
Email: Salditt@ibz-marienthal.de/