www.energie-agentur-neisse.de

Oficjalna strona Agencji Energii Neisse-Nisa-Nysa

Z energią!
Projekt współpracy w okręgu Görlitz
„Z energia” to projekt współpracy w okręgu Görlitz, który jest finansowany przez UE (EFRE) i Republikę Saksońską. Projekt ten rozpoczął się w sierpniu 2009 roku i miał początkowo trwać do grudnia 2011 roku.

Okręg Görlitz: tradycyjny region energetyczny

Region od Boxberg do Zittau jest nadal w dużej mierze kształtowany przez temat „energia”. Przemysł energetyczny jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki regionalnej. Pozwala on na innowacyjny rozwój, począwszy od zakończenia procesów przetwórstwa węgla brunatnego w elektrowni węglowej działającej bez użycia CO2 aż do nowych technologii i rozwiązań zdecentralizowanych w dziedzinie energii odnawialnej. Rozwój ten jest inspirowany przez silne strony naukowe, które zrodziły wiele innowacji i inicjatyw.
Co więcej, istnieje wiele mniejszych, innowacyjnych inicjatyw energetycznych. Należą do nich między innymi: energetyczno-ekologiczne miasto modelowe Ostritz- St. Marienthal lub największa elektrownia biogazowa w Europie, która znajduję się w Zittau. „ Energia” jest zatem jednym z uchwytów, które łączy i motywuje obywatelki i obywateli, przedsiębiorstwa i administracje, organizacje i społeczności w regionie do długotrwałego rozwoju w okręgu

Cele projektu
Sektor energii jest jednym z najważniejszych dziedzin przyszłości. Ze względu na zmiany klimatu i ograniczone zasoby konwencjonalnych źródeł energii (węgiel, gaz, itp.) potrzebna jest mocna reorientacja w sektorze energetycznym. Ponadto te regiony w Europie, które są w stanie zaoferować tanią i „czystą” energię, mają silne korzyści z rozwoju firmy. Dla domów prywatnych bezpieczne zaopatrzenie w energię oraz tanie koszty energetyczne są ważnymi elementami jakości życia.
Zadaniem projektu „ Z energią” jest zapewnienie platformy koordynacyjnej i komunikacyjnej do rozwoju regionalnych innowacji energetycznych w okręgu Goerlitz.

Następujące cele będą realizowane:

  1. Promowanie działań energooszczędnych
  2. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  3. Opracowanie wzoru dla innowacyjnego regionu energetycznego
  4. Rozbudowa regionalnego łańcucha wartości w sektorze energetycznym dla wspierania rozwoju regionalnego
  5. Budowanie regionalnej agencji energii Nysa
  6. Włączenie wszystkich grup docelowych do sieci dla większej akceptacji
  7. Powstanie nowych związków partnerskich między regionalnymi członkami w celu wymiany wiedzy, podziału pracy lub udogodnienie przy ubieganiu się o finanse
  8. Zarządzenie projektu latarników w okręgu
  9. Budowa stołów energetycznych.

Projekt będzie realizowany stopniowo, w różnych częściach projektu.

Grupy docelowe
Rozwój „Innowacyjnego regionu energetycznego” jest wspólnym projektem fundacji IBZ. Krąg współpracy partnerskiej osób zaproszonych jest w zasadzie otwarty. Chodzi tutaj o zaangażowanie w regionie, jak również o zamiar wykorzystania projektu do własnych inicjatyw, w połączeniu z gotowością współpracy z innymi partnerami. Jeśli niektórzy potencjalni partnerzy zostaną wymienieni, to po to, aby wskazać otwartość możliwych i pożądanych związków partnerskich.

Zapisy są ułożone w kolejności alfabetycznej:
architekci, doradcy energetyczni, fundacje, gminy, instytucje finansowe (do finansowania projektu), inżynierowie, izby, korporacje, kościoły, media (telewizja, radio, prasa, itd.), obiekty użyteczności publicznej w regionie, obywatelki i obywatele, organizacje zawodowe, politycy, pozaszkolne instytucje edukacyjne, przedsiębiorstwa klimatyczne i regionalne, przedsiębiorstwa, regionalne zakłady energetyczne, regionalni managerowie, regionalni wywoływacze, rolnicy, rząd, rzemieślnicy, Saksońska agencja energii, sponsorzy biznesowi (regionalni i lokalni), spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, szkoły, szkoły wyższe, itd.

Zadania regionalnej agencji energii
Regionalna agencja energii w okręgu Görlitz ma za zadanie zaprojektowanie sieci i koordynowanie działań organizacyjnych. Obejmuje to szukanie i utrzymywanie kontaktów potencjalnych zainteresowanych. Także doradztwo odpowiednich grup docelowych, jak również inicjacja, organizacja, koordynacja i projektowanie procesów w regionie jest zadaniem regionalnej agencji energii. Agencja zapewnia pomoc przy samopomocy w celu rozwoju polityki energetycznej w okręgu poprzez wspieranie konkretnych regionalnych wizji i strategii rozwoju oraz dokonuje niezbędną pracę koordynacyjną.

Kontakt
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal
Dr. Michael Schlitt
St. Marienthal 10
02899 Ostritz

Tel.: 035823 – 77 230
Fax: 035823 – 77 250

info@ibz-marienthal.de/

www.energie-agentur-neisse.de

efre_logo_rgb_jpg Freistaat_Sachsen_Logo EUfahne