Od sześciu lat istnieje dobra współpraca między trójnarodowym parlamentem dzieci i młodzieży z miast Zittau, Hradek i Bogatynia. Dwa razy do roku młodzi „ parlamentarzyści” przyjeżdżają do IBZ na seminaria kwalifikujące. Tam przechodzą szkolenia z dziedzin: retoryka, polityka komunalna, wpływ UE, kompetencje medialne, rozpowszechnianie i zarządzanie projektami, ochrona środowiska.
Również plan roczny jest włączony w seminaria IBZ np. przez metodykę warsztatu przyszłości.

Kontakt
Międzynarodowe Centrum Spotakań St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt
Pracownik pedagogiczny ds. edukacji ekologicznej i politycznej młodzieży
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
Salditt@ibz-marienthal.de/