Projekt  Umwelt baut Brücken

Jugendliche im Europäischen Dialog (Środowisko buduje mosty – Młodzież w europejskim dialogu) przyczynia się do integracji młodych ludzi z 6 państw europejskich. We wschodnio-zachodniej wymianie bierze udział w sumie 68 szkół nawiązujących dwustronną współpracę:
34 szkoły z Niemiec i 34 z Polski, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier.
Projekt jest prowadzony przez Instytut IZOP

 Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren GmbH (IZOP) getragen.

IBZ organizuje spotkania związane z ochroną środowiska i polityką europejską. Młodzi ludzie szukają informacji do artykułów, które publikują w dużych gazetach codziennych.
Cele projektu to, przede wszystkim, międzykulturowy dialog Wschód-Zachód oraz edukacja ekologiczna poprzez dziennikarskie poruszanie tematu ochrony środowiska.
Projekt jest finansowo wspierany przez Niemiecką Fundację Federalną Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).

Kontakt:
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt
Pracownik pedagogiczny do spraw edukacji ekologicznej i kształcenia politycznego młodzieży
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
Salditt@ibz-marienthal.de/