Nasze imprezy są skierowane przede wszystkim do młodzieży z powiatu Lobau- Zittau w wieku od 12 do 18 lat.
Dzięki odpowiednim, przystosowanym do potrzeb młodzieży ofertom edukacyjnym IBZ przekazuje swoim uczestnikom nie tylko wiedzę lecz także wspiera rozwój osobowości. W swojej pracy z młodzieżą IBZ zmierza do celów, które przynoszą korzyści całemu społeczeństw.

Praca edukacyjna IBZ jest nastawiona na:

  • otwarte nakreślenie tła,
  • przekazywanie wiedzy jako podstawy decyzji
  • łączenie teorii z praktyką.
 IBZ blisko współpracuje z niektórymi szkołami- zdarza się,że organizuje Dni Projektów, wycieczki zwykłe i edukacyjne, albo poszczególni uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w imprezach IBZ

Najważniejsze punkty w edukacji młodzieży:

Oto dziedziny, którymi zajmujemy sie podczas edukacji młodzieży: 

  • polityczna edukacja młodzieży
 Nasza polityczna edukacja młodzieży działa na podstawie konwencji AKSB [1]. Z tej szerokiej dziedziny, jaką ona jest Ibz poświęca się szczagólnie

  1. polityce Niemiec i Europy ( życie w zjednoczonych Niemczech i rozszerzenie Unii Europejskiej na zachód, system polityczny Niemiec itp.)
  2. zaangażowaniu dla demokracji i społeczeństwa ( Parlament młodzieży, możliwość uczestnictwa, zaangażowanie honorowe)
  3. przyszłości klasy robotniczej ( seminaria dotyczące wyboru zawodu, sytuacja rynku pracy, szkolenia z dziedziny ubiegania się o pracę), unikania rasizmu i przemocy ( zajęcia integracyjne dla „ późnych przesiedleńców”, strategie pokonywania konfliktów)
  • Integralność stworzenia
Dla pracy naukowej został użyty przykład miasta Ostritz- St. Marienthal, pierwszego miasta, które się prawie całkowicie zaopatruje w energię dzięki innowacyjnym nośnikom energii .Do pracy naukowej zostały również włączone: las należący do klasztoru, który poniósł szkody z powodu trzech dużych elektrowni węgla , a teraz jest gospodarowany w sposób zgodny z naturą, i elektrownia z kopalniami odkrywkowymi. Podobnie zwrócono uwagę społeczeństwa na duże znaczenie naszych gruntow. 
  • Międzynarodowe spotkania młodzieży
 Tutaj korzysta się z aktualnych tematów, aby młodzież pracowała wspólnie i się poznała. Ponieważ poznanie się jest dobrym początkiem do wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Imprezy międzynarodowe są głównym punktem IBZ.
Te trzy zbiory tematów stanowią główne punkty naszej edukacji młodzieży w najbliższych latach, ponieważ najbardziej pasują do kompetencji współpracowników IBZ i miejscowych warunków. Obok tych tematów oferujemy również imprezy współpracowników i dla gości jak również szeroki wachlarz innych tematów.

Kontakt
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt
Pracownik pedagogiczny ds. edukacji ekologicznej i politycznej młodzieży
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
Email: Salditt@ibz-marienthal.de/


[1] AKSB (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e.V.) konwencja z wersji z Trewiru 1998