schulnetzwerk
 Od 1994 roku St, Marienthal współpracuje z 16 szkołami z dziesiesięciu państw europejskich (CZ, D, F, GB, I, LV, LIT, PL, S, BOS), które nie tylko opracowują w klasach tematy nawiązujące do Europy, lecz również uczyniły z Domu Europy swoją klasę do nauki.
Celem Europejskiej Sieci Szkół St. Marienthal jest rozpowszechnianie ideału zjednoczonej Europy poprzez stworzenie „europejskiej edukacji w skrócie” oraz przez popieranie osobistych kontaktów młodzieży jak również obudzenie w młodzieży gotowości do współpracy podczas rozwiązywania globalnych problemów gospodarczych, politycznych i ekologicznych.
W latach 1994-1996 z inicjatywy  St. Ursula-Schule (szkoła św. Urszuli) nauczyciele i nauczycielki ze szkół partnerskich spotykali się co roku w klasztorze St. Marienthal w celu planowania wspólnej aktywności i rozwijali pomysły o przyszłych projektach na międzynarodowych spotkaniach . W roku 1997 po raz pierwszy doszło do zorganizowania dwóch projektów:warsztatów muzycznych i głównego spotkania z uczestnikami ze wszystkich szkół partnerskich sieci St. Marienthal, którego problematyką było wytwarzanie energii z węgla brunatnego na styku trzech krajów Niemiec – Polski – Czech.
Podczas drugiego głównego międzynarodowego spotkania szkół w St.Marienthal w roku 1998 uświadamianie i formułowanie problemów odgrywało równie wielka rolę co budzenie odwagi i gotowości do nowego początku. Motto warsztatów historycznych brzmiało: „Od II Wojny Światowej do Europy-naszego domu”.
Na końcu projektu wykonanego w latach 1999- 2000 dominowała koncepcja budowy ekologicznych domów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. („ÖKO-Haus“) .
W 2001 i 2002 roku opracowano projekt pod tytułem „Teatr europejski“. W 2003 i 2004 zajmowano się konfliktami międzykulturowymi w projekcie zatytułowanym „Film europejski”. Temat „Demokracja a media” przypadł na rok 2005 a „Ekstremizm prawicowy” na rok 2006. W 2007 roku tematem imprez był projekt pod tytułem „Razem dla Europy-50 lat Traktatów Rzymskich”
Od 2002 raz w roku odbywa się dodatkowe spotkanie uczestników pod mottem „ Przypominanie dla przyszłości”. Młodzież ze szkół partnerskich przez sześć dni spotyka się z osobami, które przeżyły obozy koncentracyjne. Podczas rozmów dowiadują się o doświadczenia byłych więźniów obozów koncentracyjnych i w postaci referatów informują o śladach dyktatury w ich własnych krajach.
Projekty te są z góry tak pomyślane, że łączą ze sobą jak największą ilość różnorodnych dyscyplin, aby umożliwić dostęp do nich młodzieży o różnych zainteresowaniach. Projekty zakładają, że międzynarodowe grupy pozostają ze sobą w bliskim kontakcie internetowym przez rok, aby wspólnie opracować tematy powierzone im podczas spotkania.
Przykłady tych spotkań unaoczniają, że młodzież z zachodniej i wschodniej Europy jest chętna do kontaktów, wzajemnego słuchania i pomysłowej współpracy, jeśli tylko da się im do tego możliwość i odpowiednie warunki. Duże znaczenie ma założenie, że celem projektów szkolnych organizowanych przez St. Marienthal jest to, że każdy uczestnik przekazuje wiedzę zdobytą podczas projektów w swoim środowisku i dzięki temu jest ona bardziej owocna. Służy to przede wszystkim zyskaniu większej ilości zwolenników, poprzez wykłady w szkołach partnerskich, przez slajdowiska, pokazy filmów, które powstały podczas spotkań, przez wykłady w parafiach oraz kontakty z radiem i prasą.
Przez lata sieć szkół partnerskich St. Marienthal rozwinęła się w żywy organizm, współpraca pomiędzy poszczególnymi szkołami jest wspierana na różne sposoby przez kontakty pomiędzy nauczycielami, przez programy wymian szkolnych, są również możliwości dla poszczególnych uczniów: odbycie praktyk zawodowych w krajach sąsiednich dzięki współpracy szkół. Jednakże międzynarodowe spotkania uczniów odbywają się w pełni w klasztorze St. Marienthal i są motorem napędowym nowoczesnego rozwoju, ponieważ tam pomysły i zajęcia mają swój początek.
Obecny główny projekt zawiera wiele wyzwań, których pokonanie, miejmy nadzieję, doprowadzi do polepszenia struktur komunikacyjnych pomiędzy szkołami partnerskimi, do utrwalenia działalności uczniów i kolegiów.
Jednego nie można jednak pominąć: sieć taka jak wyżej opisana jest zależna od pomocy przyjaciół i chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby podziękować za wsparcie materialne, które dotychczas otrzymaliśmy. Przede wszystkim pragniemy podziękować za wsparcie UE, Saksonii a szczególnie Fundacji Federalnej.

Kontakt:

https://www.gegen-das-vergessen.eu/

https://www.erinnerung-ist-zukunft.de/

https://www.freiwillig-in-europa.eu

 

 

St. Ursula Schule Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal
Simrockstrasse 20 St. Marienthal 10
30171 Hannover 02899 Ostritz
Kierownik projektu: Frau Plagemann, Herr Schneider Kierownik projektu: Herr Georg Salditt
Telefon: +49 (0) 5 11 – 9 80 56 72 Telefon:    +49 (0) 35 823 – 7 70
Bezpośredni: +49 (0) 35 823 – 77 232
Homepage: https://www.st-ursula-schule-hannover.de/ E-Mail: salditt@ibz-marienthal.de/