Nasze imprezy są skierowane przede wszystkim do młodzieży w wieku 12 do 21 lat.

Poprzez oferty przystosowane do potrzeb młodzieży IBZ przekazuje uczestnikom nie tylko wiedzę lecz również wspiera rozwój osobowości. 

jugend_start
Praca nad edukacją w IBZ jest nastawiona na: 
 • otwarte nakreślenie tła
 • przekazywanie wiedzy jako podstawy podejmowania decyzji
 • łączenie teorii z praktyką
 IBZ blisko współpracuje z niektórymi szkołami- organizuje Dni Projektów, wycieczki zwykłe i edukacyjne, lub oferuje poszczególnym uczniom możliwość wzięcia udziału w imprezach IBZ.

Najważniejsze punkty w edukacji młodzieży:

 • edukacja polityczna
 • polityka Niemiec i Europy
 • zaangażowanie dla demokracji i społeczeństwa
 • przyszłość klasy robotniczej
 • unikanie rasizmu i przemocy
 • utrzymanie naturalnego stanu środowiska
 • energia, klimat, lasy, ziemia
 • międzynarodowe spotkania młodzieży

Kontakt:
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ)
Georg Salditt
Pracownik pedagogiczny ds. edukacji ekologicznej i politycznego kształcenia młodzieży
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
salditt@ibz-marienthal.de/