Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ) zaprasza wszystkich na wydarzenia edukacyjne i spotkania.
Prowadzimy zajęcia dla młodzieży, rodzin i dorosłych, szczególnie w dziedzinach: 

  • Edukacja środowiskowa
  • Międzynarodowe Spotkania
  • Edukacja o polityce
  • Edukacja rodzinna
  • Wiara w rozmowie.

W ten sposób przyczyniamy się do pojednania między narodami a także do zachowania stworzenia. Oprócz tego pomagamy naszym uczestniczkom i uczestnikom stać się ludźmi długotrwale działającymi w procesie społecznym, który ich aktywnie kształtuje .
Podstawy naszych działań:

  • Chrześcijański obraz człowieka,
  • Stanowisko sieci „ Edukacja środowiska w Saksonii” ,
  • Konwencja Katolickiego Stowarzyszenia Edukacji Społecznej w Niemczech (AKSB) i
  • Podstawowa orientacja na temat Federacji Ochrony dziecka w Niemczech.

IBZ widzi siebie jako centrum innowacji w słabym strukturalnie, ale znaczącym regionie przygranicznym. Dajemy nie tylko naszym uczestniczkom i uczestnikom, ale także polityce, kościołom, stowarzyszeniom i związkom impulsy do tworzenia zrównoważonego i sprawiedliwego porządku społecznego.
Organizujemy procesy uczenia się w taki sposób, aby nasze uczestniczki i uczestnicy byli zaciekawieni dalszym myśleniem, rozpoznawaniem relacji a także przyswajaniem ważnej wiedzy.
Nasze wydarzenia edukacyjne odbywają się w przyjemnej do nauki atmosferze w zabytkowych murach klasztoru opactwa St. Marienthal. Uczestniczki i uczestnicy uczą się na naszych zajęciach samodzielnej i czynnej wiedzy na każdy temat.
Ważne jest dla nas, aby w procesie kształcenia ustawicznego opracować i rozwijać oferty dla wszystkich grup wiekowych. Są one planowane z wyprzedzeniem i uwzględniają one różne metody dydaktyczne. Uczciwy Feedback od naszych uczestniczek i uczestników jest dla nas ważny.
Wszystkie uczestniczki i uczestnicy biorą udział w ciągłym szkoleniu, aby przyswajać aktualne projekty w aspekcie zawodowym i pedagogicznym dla naszej pracy edukacyjnej.