starke_eltern
Kursy dla rodziców są produktem Niemieckiego Związku Ochrony Dziecka i składają się z pięciu kryteriów:

  • jasne przedstawienie wartości i celów wychowania
  • jasna tożsamość i rola rodziców
  • metody wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci
  • wyrażanie zdolności, myśli, uczuć i potrzeb
  • strategie pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów

Kursy mają na celu osiągnięcie współdecydowania wszystkich członków rodziny i obudzenie możliwości rodziny. Więcej otwartości, jasności i humoru powinno wpłynąć do codziennego wychowania. Podkreślanie humoru odróżnia ten kurs od innych kursów dla rodziców. Podczas kursów nie są podawane żadne gotowe recepty lecz pokazuje się sposoby wychowania. Ważna jest również wymiana doświadczeń między uczestnikami Kurs jest kombinacją wiedzy teoretycznej i doświadczeniem . Ważne są doświadczenia uczestników kursu, które ukazują praktyczne zastosowanie. Są również podstawą do tego, aby ćwiczyć nowe postawy. Kurs przekazuje nowe wiadomości, punkty widzenia i zachętę. Oferuje odciążenie i pewność w wychowaniu, sprawia radość i bawi. Skutkami są pozytywne zmiany w rodzinie.
Kurs dla rodziców „ Silni rodzice- silne dzieci” jest kilka razy do roku oferowany zarówno rodzicom , którzy pragną edukacji lub wymiany doświadczeń jak i dla rodziców zastępczych i adopcyjnych. Oprócz klasycznych form imprez (12 kursów po 2-3 godziny, dla 10-15 uczestników) oczekiwania spełniło również przeprowadzenie kursu w ramach weekandu edukacji rodzin w „Domu Rodziny”, każdy członek rodziny brał udział, podczas zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę, dzięki temu udało się połączyć edukację z wypoczynkiem.

starke_eltern1
Kurs dla rodziców „ Silni rodzice- silne dzieci” jest ciągle przystosowywany do konkretnych grup docelowych i różnych sytuacji życiowych rodzin.

 

 

 

Kontakt
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ)
Steffen Blaschke
Pracownik pedagogiczny ds. edukacji rodziny
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 256
Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
Email: blaschke@ibz-marienthal.de/