Na podstawie planu pomocy dla młodzieży powiatu Görlitz odbywają sie w ramach prewencyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą/ socjalnej pracy z młodzieżą/ wychowawczej ochrony dzieci i młodzieży oraz edukacji rodzin, różne wydarzenia dla rodzin w IBZ w St. Marienthal a także w 4 projekcie współpracy w okręgu Görlitz.
Celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu edukacyjnego dla rodzin. Będą tutaj poruszane tematy z różnych dziedzin dotyczących rodziny i wychowania oraz seminaria dostosowane do specjalnych potrzeb poszczególnych grup docelowych. Tak więc, są tutaj kursy dla: rodziców samotnie wychowujących, młodych matek i ojców, rodzin z dziećmi w okresie dojrzewania, rodziców dzieci z trudnościami w nauce lub rodzin z dziećmi z AD(H)S.
Oprócz seminariów rodzinnych, które odbywają się w weekendy, będą także wraz z różnymi partnerami organizowane i przeprowadzane kursy dla rodziców w szkołach i placówkach opieki w 4 projekcie współpracy w okręgu Görlitz (region wysoko położony oraz Löbau).

Kontakt
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)
[Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal] Steffen Blaschke
Projektleiter Familienbildung (kierownik projektu kształcenia rodzin)
St. Marienthal 10
02899 Ostritz
tel.: +49 (0) 35 823 – 77 256
fax: +49 (0) 35 823 – 77 250
e-mail: Blaschke@ibz-marienthal.de/