Najważniejsze zagadnienia IBZ

Najważniejszymi zagadnieniami fundacji Miedzynarodowe Centum Spotkań St. Marienthal (IBZ) są obecnie: 

  • edukacja i integracja: organizowanie imprez dla młodzieży, dorosłych, rodzin oraz dla seniorów
  • tworzenie i rozbudowa sieci edukacyjnej „PONTES- uczenie się w i dla Europy”
  • ochrona środowiska: organizowanie imprez i projektów
  • rozwój regionalny: organizowanie imprez i projektów
  • dyskusje o wierze: organizowanie imprez i projektów.