Budujemy mosty – związek darczyńców na rzecz Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal

Klostertor
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal wspiera kontakty między osobami w szczególności z Niemiec, Polski i Czech, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy religię. Centrum upatruje swojego celu w ochronie dziedzictwa kulturowego i ojczystego, a także w promowaniu odpowiedzialności za ekorozwój. Związek darczyńców „Budujemy mosty“ postawił sobie za cel ideologiczne i ekonomicze wsparcie IBZ, szczególnie poprzez zdobycie i przekazanie środków finansowych na cele Centrum. Związek wsparł finansowo między innymi odnowę obu bram klasztornych. Wkłady finansowe członków i dotacje mają wspomóc między innymi:

  • pobyt członków spotkań, stypendia i praktyki młodych i starszych osób z Niemiec, Polski i Czech; międzynarodowe konferencje i seminaria na takie tematy jak : „Kultur und Geistesgeschichte, Glaube im Gespräch, Umweltbildung, Beruf und Gesellschaft, Förderung der Demokratie“; („Kultura i historia intelektualna, Wiara w dialogu, Edukacja ekologiczna, Zawód i społeczeństwo, Wsparcie demokracji“);
  • odnowienie zabytkowych budynków Centrum;
  • odwiedziny byłych polskich więźniów obozów koncentracyjnych i innych ofiar przemocy.
Związek jest uprawniony do wystawienia potwierdzeń dotacji na cele podatkowe. Wkłady finansowe członków, podobnie jak dotacje, pobierane są na podstawie § 10 b ustawy o podatku dochodowym i § 9 nr 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Członkowie związku darczyńców otrzymują zaproszenia na imprezy akademickie i inne uroczystości organizowane przez Centrum. Dalszych informacji udzielamy na żądanie.
Matthias Schwarzbach, Ostritz, 1. Vorsitzender

Adres Bank korespondent   Wkład minimalny
Wir bauen Brücken

Förderkreis des Internationalen Begegnungszentrums St. Marienthal

Konto: 4573 053 600 45 euro / 40 złotych / 400 cz koron czeskich dla osób prywatnych
Marienthal 10 Volks- und Raiffeisenbank Görlitz 75 euro / 70 złotych / 700 koron czeskich dla osób prawnych
02899 Ostritz BLZ:  855 910 00 5 euro / 3 złote / 30 koron czeskich dla młodzieży i studentów