Aktywa podstawowe

Dochody

Użyteczność publiczna

Statut

Rachunek zysków i strat

Bilanz

IBZ St. Marienthal Projekt-GmbH