Naszą instytucję odwiedziły do tej pory następujące organizacje: 

 • Stowarzyszenie Techniki Ściekowej (ATV), Honnef
 • Stowarzyszenie Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej (ANU), oddział Saksonia, Dresden (Drezno)
 • Spółka Ubezpieczeniowa Allianz Versicherungs-AG, Leipzig (Lipsk)
 • Wyższa Szkoła Architektury i Budownictwa,Leipzig (Lipsk)
 • Instytut Polityki Komunalnej, Hoyerswerda
 • Biskupie Dzieło Pomocy „Misereor”
 • Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus
 • Straż Ochrony Pogranicza Federacji
 • Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów, Berlin
 • Związek Federalny Fundacji Niemieckich
 • Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego, Berlin
 • Fundacja Carl-Duisberg-Gesellschaft, Hannover (Hanower)
 • Niemiecka Federalna Fundacja Środowisko, Osnabrück
 • Niemiecki Związek Caritas, Freiburg
 • Niemiecki Ośrodek Problemów Podeszłego Wieku, Berlin
 • Ośrodek Rzemiosła i Konserwacji w Fuldzie
 • Diakonijne Dzieło Pomocy Fuldabrück
 • bank Dresdner Bank, Dresden (Drezno)
 • Prywatne przedsiębiorswo energetyczne Energievorsirgung Sachsen Ost AG (ESAG)
 • Ewangelicka Wyższa Szkoła w Meißen (Miśnia)
 • Centrum badawcze Rossendorf
 • Fundacja Użyteczności Publicznej Hertie-Stiftung, Frankfurt / Main
 • Wyższa Szkoła Techniki, Ekonomii i Nauk Socjalnych Zittau / Görlitz
 • Towarzystwo Izby Przemysłowo – Handlowej, Berlin
 • Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego, Dresden (Drezno)
 • Instytut Naukowy IZOP, Aachen
 • Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki Zittau
 • Klinika w Görlitz (Psychiatria)
 • Konferencja Ministrów Spraw Wewnętrznych Federalnych Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec
 • Konferencja Kierowników Wydziałów Szkolnych Wszystkich Biskupstw w Niemczech (Koleischa)
 • Kongres Okulistów
 • Kongres Oftalmologów
 • Krajowa Konferencja Ministrów Wyznań Religijnych

 

 • Krajowa Szkoła Policyjna Sachsem (Saksonia)
 • Krajowa Centrala Kształcenia Politycznego, Dresden (Drezno)
 • Fundacja Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg
 • Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)
 • Nowe Towarzystwo Fotograficzne, Dresden (Drezno)
 • Główny Urząd Finansowy, Chemnitz
 • Prezydium Rządowe Chemnitz
 • Prezydium Rządowe Dresden (Drezno)
 • Regionalne Kuratorium Oświaty w Bautzen
 • Fundacja Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart
 • Saksoński Związek Aptekarzy
 • Saksońska Fundacja Krajowa ds. Przyrody i Środowiska Naturalnego
 • Saksoński Sejmik Miast i Gmin
 • Saksońska Akademia Administracji Publicznej i Ekonomii
 • spółka akcyjna Siemens, Leipzig (Lipsk)
 • Fundacja Wald in Not, Bonn
 • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
 • Centrum Technologii i Inwestycji Bautzen
 • Uniwersytet w Hanowerze
 • Uniwersytet w Lipsku
 • Uniwersytet Wuppertal
 • Centrum Mikroelektroniki
Besuch von Herrn Bundespräsident Horst Köhler am 11.02.2009 im IBZ St. Marienthal Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Biedenkopf und Bundeskanzler Schröder im Sommer 2001 Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Mildbradt im September 2002 Bundespräsident Rau und der sächsische Umweltminister Flath pflanzen in Marienthal den Baum des Jahres 2002
11 lutego 2009 roku prezydent Niemiec Horst Köhler razem ze swoja żoną odwiedzili Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal. Latem 2001 roku IBZ odwiedził premier Saksonii prof. dr Biedenkopf oraz kanclerz Schröder We wrześniu 2002 roku IBZ odwiedził premier Saksonii, prof. dr Mildbradt Prezydent Rau i saksoński minister środowiska Flach sadzą w Marienthal drzewo roku 2002