Tożsamość i zadania – kim jesteśmy

Nasze Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ), posiadające 150 łóżek, sale konferencyjne i świetlice zostało zbudowane w 1992 przez opactwo sióstr cysterek jako fundacja prawa cywilnego w St. Marienthal. Naszym zadaniem jest wspieranie edukacji i kontaktów międzyludzkich, głownie ludzi z Niemiec, Polski i Czech, zachowanie dziedzictwa kulturowego w swoim kraju, jak również promowanie odpowiedzialności za dzieło.

Wartości – jak pracujemy

Pracujemy w oparciu o wiarę chrześcijańską.
Rozwój i zapewnienie jakości są dla nas długoterminowym zobowiązaniem.

Goście i zleceniodawcy – dla których pracujemy

Nasze oferty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na przynależność polityczną, ideologiczną, religijną czy kulturową. Oferujemy zajęcia i możliwości rekreacyjne dla młodzieży, rodzin, dorosłych oraz osób starszych. Oferujemy rówznież usługi dla władz lokalnych, kościołów, związków, stowarzyszeń, organów, itp.

Ogólne cele – czego pragniemy

W naszej pracy bierzemy pod uwagę ludzi w każdej sytuacji życiowej oraz w każdym wieku. Także w odniesieniu do wyboru tematów wybraliśmy kompleksowe, globalne podejście. Tak planujemy i organizujemy spotkania o tematach społecznych, gospodarczych, środowiskowych, religijnych i kulturowych. Oferujemy wysokiej klasy zakwaterowanie i wyżywienie w pięciu eleganckich pensjonatach. Widzimy siebie samych jako centrum innowacji w Euroregionie Nysa. Dostarczamy polityce, rządom, kościołom, stowarzyszeniom i związkom bodzców do zrównoważonego i sprawiedliwego porządku społecznego.

Świadczenia – co oferujemy

Planujemy i organizujemy dobre jakościowo kursy, seminaria, obrady, konferencje i dyskusje panelowe. Jako duże centrum szkolenia i edukacji wnosimy nasze osobiste i zawodowe umiejętności, różnorodne zdolności przestrzenne, profesjonalną obsługę, przyjemną gościnę w organizacji naszych (międzynarodowych) imprez. Kierowana dobrem ogólnym praca sieciowa i projektowa odgrywają kluczową rolę w naszej pracy. Zlecenia, które otrzymujemy od osób trzecich dopełniają nasz wizerunek.

Styl pracy – Jak traktujemy siebie wzajemnie

Jesteśmy lojalni wobec siebie i wobec centrum spotkań. Powstające problemy rozwiązujemy wspólnie. Przy tym tworzymy przestrzeń dla indywidualnej odpowiedzialności.