oekoprofit

IBZ St. Marienthal bierze udział zarówno w systemie EMAS jaki i w systemie zarządzania środowiskiemÖKOPROFIT® (ekologiczny projekt zintegrowanej technologii ochrony środowiska). Zgodnie z celem swojej fundacji, IBZ wspiera utrzymanie naturalnego stanu środowiska i jego ochronę.
Głównym celem ÖKOPROFIT® jest odciążenie środowiska poprzez mniejsze zużycie surowców, wody i energii. Podstawę wymiany informacji tworzy sieć ÖKOPROFIT® – partnerzy z gmin i lokalnych gospodarstw. Zwieńczeniem wprowadzenia tego systemu zarządzania środowiskiem jest egzamin łącznie z certyfikacją i przyznaniem loga ÖKOPROFIT®.
IBZ zdało pomyślnie ten egzamin w sierpniu 2007 roku. 25.08.2007, w ramach „uroczystej godziny” IBZ otrzymało także logo.