emas

Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ) jako pierwsza lokalna placówka oświatowa we wschodnich Niemczech poddało się ekologicznej rewizji według rozporządzeń systemu EMAS (Environmental Management and Audit Scheme).
Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że szanse i potencjał przyjaznego środowisku prowadzenia przedsiębiorstwa mogą być wykorzystane najlepiej wówczas, gdy współpracowniczki i współpracownicy zostaną wcześnie w to zaangażowani. Dostrzeżenie i wykorzystanie szans, jakie daje ekologiczne postępowanie nie może być zadaniem wyłącznie kierownictwa danej instytucji. Jedynie jeśli uda się uczynić z tego projekt współpracowniczek i współpracowników, można liczyć na długotrwały sukces.
Tym oto sposobem powstał system zarządzania, który stwarza warunki do aktywnego udziału wszystkich współpracowniczek i współpracowników w oszczędzaniu zasobów. “Zielony stół” jest gremium kontrolnym. Biorą w nim udział współpracownicy i współpracowniczki ze wszystkich działów Międzynarodowego Centrum Spotkań (administracja, kuchnia, gospodarstwo domowe, recepcja, dozorstwo, zarząd Pontes i zarząd pedagogiczny).
Tutaj omawia się pomysły służące ulepszeniu oraz strategie większej nieszkodliwości dla środowiska zgodne z naszymi działaniami.

Pobierz EMAS

Pobierz Deklaracja środowiskowa 2012