„IBZ postrzega się jako innowacyjne centrum w słabym ekonomicznie, acz znaczącym regionie granicznym. Inspirujemy nie tylko uczestniczki i uczestników ale także polityków, kościoły, różne związki i stowarzyszenia do tworzenia trwałego i sprawiedliwego ustroju społecznego.

Nasze imprezy edukacyjne odbywają się w przyjemnej atmosferze nauki w historycznych murach klasztoru opactwa St. Marienthal. Uczestniczki i uczestnicy przyswajają wówczas aktywnie i samodzielnie wiedzę z różnych obszarów tematycznych”. [źródło: wzór działań oświatowych i spotkaniowych IBZ] Jako że ciągle poprawiamy jakość i usługi naszego stowarzyszenia, poddaliśmy się różnego rodzaju postępowaniom certyfikującym. Główne obszary naszej działalności zostały wobec tego zintegrowane w system zarządzania. Zgodnie z rozporządzeniem EMAS, IBZ zostało odznaczone certyfikatem za swój system zarządzania środowiskiem. Obecnie podlegamy także dwóm innym procesom zarządzania jakością – normie ISO 9001, z racji prowadzonej działalności oświatowej, a także przepisom saksońskiej organizacji„Servicequalität Sachsen” , jako placówka świadcząca usługi turystyczne.

Fakt, że nasza praca to nie tylko wysiłki, ale także sukcesy, potwierdza około 20.000 zadowolonych gości rocznie a także następujące wyróżnienia, nagrody i certyfikaty:

  • trzykrotny laureat innowacyjnej nagrody „Weiterbildung“ Wolnego Kraju Związkowego Saksonii
  • wyróżnienie od inicjatywy Ökoprofit®
  • certyfikowany ośrodek praktyk w ramach pracy społecznej i pedagogiki socjalnej
  • wyróżnienie dla przyjaznej rodzinie organizacji oferującej zakwaterowanie w Saksonii
  • wyróżnienie dla organizacji świadczącej usługi typu bett & bike
  • laureat federalnego konkursu „komm KOOP – Erfolgreiche Beispiele interkommunaler Kooperationen“ („kommKOOP – efektywne przykłady międzygminnej współpracy“)
[/custom_list]