Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (IBZ) zostało założone w 1992 roku przez opactwo sióstr cysterek jako fundacja prawa cywilnego.

Kloster St.Marienthal
IBZ znajduje się na terenie niemal 800- letniego klasztoru sióstr cysterek w St. Marienthal, położonego u zbiegu granic Niemiec, Polski i Czech, między Görlitz a Zittau, tuż nad rzeką graniczną, Nysą, łączącą granice Polski i Niemiec.

Celem fundacji jest wspieranie kontaktów międzyludzkich bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, czy religię. W tych właśnie działaniach fundacja widzi swój wkład w pokój, pojednanie religijne i światopoglądowe oraz w porozumienie między państwami europejskimi i ich społecznościami.

Fundacja jest niczym most łączący Wschód z Zachodem, przeszłość z przyszłością. Rocznie odbywa się tu około 200 imprez na różne tematy. Odwiedzający pochodzą z różnych regionów Niemiec i innych państw europejskich (w szczególności z Polski i Czech). Rocznie zapewniamy ponad 19.000 noclegów gościom konferencyjnym i urlopowiczom.

Dawne budynki rolnicze i handlowe klasztoru zostały stopniowo przekształcone w między innymi biura dla współpracowników i sale seminaryjne. Podstawą jest umowa dziedzicznego prawa zabudowy, w której opactwo fundacji przekazało do użytku dawne budynki gospodarcze.

Miedzynarodowe Centrum Spotkań jest uznane jako niezależny przedstawiciel młodzieży i jako jedyne uznane przez Republikę Saksonii za godną wspierania uczelnie macierzystą.

Wraz z miastem Ostritz a także innymi partnerami i partnerkami został zrealizowany projekt EXPO-2000 “Ostritz-St. Marienthal jako model miasta ekologicznego“. Po raz pierwszy w Niemczech całe miasto zaopatruje się całkowicie w odnawialne zródła energii.

Jako współpracowniczki i współpracownicy IBZ uważamy, że ważnym celem naszej pracy jest odpowiedzialne i łagodne traktowanie środowiska naturalnego i społecznego . Dlatego stworzyliśmy w IBZ St. Marienthal system zarządzania środowiskiem. Zobowiązujemy się wobec tego przestrzegać przepisów naszej deklaracji środowiskowej .

Odudowa Centrum Spotkań była i jest możliwa tylko dlatego, że inne fundacje hojnie angażują się jako sposnorzy, instytucje publiczne oraz diecezja Dresden-Meissen zapewniają swoje wsparcie , wiele zaangażowanych ludzi z całych Niemiec i z zagranicy pomaga także dobrowolnie, jak również dlatego, że współprcujący ze sobą partnerzy wyjorzystują koncepcje i zasoby, które oferuje Międzynarodowe Centrum Spotkań.