2014

Erfolgreicher Abschluss der Projektes „Zukunft durch Bildung im Landkreis Görlitz. Mit Energie und ohne Grenzen” im Bundesprogramm LernenvorOrt, Überführung der PONTES-Agentur in die landkreiseigene Servicestelle Bildung/PONTES und damit nachhaltige Sicherung und Weiterführung der Ergebnisse der 12jährigen grenzüberschreitenden PONTES-Netzwerkarbeit durch den Landkreis Görlitz

mehr lesen...

2013

Szkody po powodzi z sierpnia 2010 roku zostały wyeliminowane. Jednak szkody powodziowe w podłodze wschodniego skrzydła dawnego browaru nie mogą zostać wyeliminowane z powodu korzystania z nich w kaplicy Trzydniowe „rozmowy w St. Marienthal” organizowane przez krąg sponsorów IBZ liczyły w kwietniu 2013 roku 61 uczestników. Rozpoczęcie

mehr lesen...

2012

IBZ został ponownie certyfikowany jako przyjazne rodzinie przedsiębiorstwo (cztery z pięciu możliwych gwiazdek) Wyróżnienie IBZ przez agencję drugim miejscem w konkursie o nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2012 w kategorii: Edukacja. IBZ otrzymuje ponownie certyfikat za stosowanie kompleksowej ochrony środowiska , zgodnie z EMAS II” Rozpoczęcie projektu „Impuls regio

mehr lesen...

2011

Ok, 80 procent szkód popowodziowych zostaje wyeliminowanych IBZ jest ofiarą ponad 20 kradzieży miedzi ( rynny, rury spustowe, pokrycia dachowe) Rozpoczęcie projektu „ Kariera bez granic” Ponowne przeprowadzenie dwóch jednotygodniowych europejskich imprez szkolnych sieci St. Marienthal, w których wzięło udział ok 70 uczestników z dziewięciu krajów europejskich

mehr lesen...

2010

Rozpoczęcie projektu „ służba ludziom także w przyszłości” ( zarządzanie personelem) w ścisłej współpracy z organizacjami Caritas Drezno- Meissen i Görlitz Rozpoczęcie projektu „Impuls regio” ( orientacja zawodowa, program mentringu) Rozpoczęcie projektu „Przyszłość poprzez edukację ekologiczną” między innymi konkursem „kilko-watt?!” Rozpoczęcie projektu krajowe systemy zarządzania, usługi ekosystemów

mehr lesen...

2009

Wizyta prezydenta Horsta Köhlera i jego żony w IBZ Ustanowienie Agencji Energii Nysy sponsorem IBZ Utworzenie centrum serwisowego edukacji w klasztorze sponsorowanego przez okręg Görlitz i IBZ IBZ wygrywa „Europejską sygnaturę językową wraz z projektem PONTES „Nauka poprzez zabawę – pokonywanie granic” IBZ wygrywa konkurs „Aktywny na

mehr lesen...

2008

Przyznanie certyfikatu „Wyróżnienie firmy zorientowanej w usługach jakości serwisu w Saksonii” Wyróżnienie za oficjalny projekt ONZ „ Dekada Edukacji nt, Zrównoważonego Rozwoju” Budowa 2,20 – metrowego pomnika z brązu przedstawiającego Papieża Jana Pawła II na dziedzińcu klasztoru IBZ pobiera w 100% ekologiczny prąd Ścieżki w lasach klasztoru

mehr lesen...

2007

zakończenie prac w celu ochrony przeciwpowodziowej klasztoru i IBZ 20 koncert z serii „Musik am Nachmittag” („Muzyka popołudniami”) w IBZ (około 250 uczestniczek i uczestników) początek europejskiego porjektu „Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer in der Euroregion Neiße” („Równość szans dla mężczyzn i kobiet w euroregionie Nysa”) przebudowa

mehr lesen...

2006

związek darczyńców IBZ liczy już ponad 50 członków początek projektu „Weiterentwicklung der Energie-ökologischen Modellstadt Ostritz-St. Marienthal” („Dalszy rozwój energoekologicznego miasta modelowego Ostritz – St. Marienthal”) początek klasztornego programu działania w celu wsparcia demokracji i tolerancji odznaczenie IBZ jako organizacji przyjaznej rodzinie wyróżnienie transgranicznej sieci PONTES w ramach

mehr lesen...

2005

odnowa Studni Trójcy Świętej zdobycie nagrody „Innovationspreis Weiterbildung des Freistaates Sachsen” za projekt „Familienbildung im Landkreis Löbau-Zittau” („Edukacja Rodziny w powiecie Löbau-Zittau”) we współpracy z Niemieckim Związkiem Ochrony Dzieci (związek regionalny Zittau) i z powiatem Löbau-Zittau w projekcie PONTES współpracuje jak dotąd około 300 placówek oświatowych euroregionu

mehr lesen...