1993

przejęcie dawnego budynku gospodarczego opactwa St. Marienthal na mocy kontraktu dzierżawy budowy na 30 lat nowa ksieni opactwa St. Marienthal, Siostra M. Regina Wollmann OCist, przejmuje przewodnictwo w radzie fundacji Ulrich Domdey zostaje kierownikiem [1993-1994] i członkiem zarządu Międzynarodowego Centrum Spotkań [1993-1996]

mehr lesen...

1992

założenie fundacji Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal przez opactwo St. Marienthal prezez rady fundacji: Siostra M. Pia Walter OCist, ksieni opactwa St. Marienthal [1992-1993] prezes zarządu fundacji : Siostra M. Hildegard Zeletzki OCist, konfraterka opactwa St. Marienthal [1992-2007] prezes kuratorium: prof. dr dr h.c. Clemens Geißler, Hanower

mehr lesen...

1991

początek koncepcyjnych planów co do wykorzystania dawnego budynku gospodarczego opactwa St. Marienthal poprzez założenie centrum spotkań

mehr lesen...