• Szkody po powodzi z sierpnia 2010 roku zostały wyeliminowane. Jednak szkody powodziowe w podłodze wschodniego skrzydła dawnego browaru nie mogą zostać wyeliminowane z powodu korzystania z nich w kaplicy
  • Trzydniowe „rozmowy w St. Marienthal” organizowane przez krąg sponsorów IBZ liczyły w kwietniu 2013 roku 61 uczestników.
  • Rozpoczęcie projektu „Zrób coś! Nauka i życie w demokracji”
  • Szopa, domek gościnny s Franischka i dom rodzinny zostały objęte ochorną przeciwpowodziową
  • Zainicjowana i zorganizowana przez IBZ transgraniczna sieć edukacyjna PONTES świętuję swoje 10-lecie
  • Rozpoczęcie projektu „ Zjednoczone Niemcy w zjednoczonej Europie – dla kosmopolicznej, wolnej i demokratycznej Europy poprzez fabularyzację dyktatury SED (Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec)”