• IBZ został ponownie certyfikowany jako przyjazne rodzinie przedsiębiorstwo (cztery z pięciu możliwych gwiazdek)
  • Wyróżnienie IBZ przez agencję drugim miejscem w konkursie o nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2012 w kategorii: Edukacja.
  • IBZ otrzymuje ponownie certyfikat za stosowanie kompleksowej ochrony środowiska , zgodnie z EMAS II”
  • Rozpoczęcie projektu „Impuls regio – realizacja programu mentoringu dla orientacji zawodowej wśród dziewcząt i chłopców”
  • Rozpoczęcie projektu „NA!” dla niepełnosprawnej młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
  • Rozpoczęcie projektu „ Struktury krajobrazu w czesko-saksońskiej strefie przygranicznej”
  • Rozpoczęcie niemiecko-polskiego projektu „Kariera bez granic”