• Ok, 80 procent szkód popowodziowych zostaje wyeliminowanych
  • IBZ jest ofiarą ponad 20 kradzieży miedzi ( rynny, rury spustowe, pokrycia dachowe)
  • Rozpoczęcie projektu „ Kariera bez granic”
  • Ponowne przeprowadzenie dwóch jednotygodniowych europejskich imprez szkolnych sieci St. Marienthal, w których wzięło udział ok 70 uczestników z dziewięciu krajów europejskich
  • Rozpoczęcie projektu „Ochrona środowiska przez Land Trust”
  • Rozpoczęcie projektu „Wzorowa realizacja zintegrowanych gatunków, ochrony środowiska i zabytków w historycznym stanie budowlanym “
  • Rozpoczęcie projektu „ Energetyczna restrukturyzacja budynków w Czechach”
  • Rozpoczęcie projektu „ Pomoc dla samopomocy” (dla młodzieży z trudnościami w nauce)