• Rozpoczęcie projektu „ służba ludziom także w przyszłości” ( zarządzanie personelem) w ścisłej współpracy z organizacjami Caritas Drezno- Meissen i Görlitz
  • Rozpoczęcie projektu „Impuls regio” ( orientacja zawodowa, program mentringu)
  • Rozpoczęcie projektu „Przyszłość poprzez edukację ekologiczną” między innymi konkursem „kilko-watt?!”
  • Rozpoczęcie projektu krajowe systemy zarządzania, usługi ekosystemów i bioróżnorodność – rozwój narzędzi zarządzania na przykładzie uprawy surowców odnawialnych ( w skrócie: LÖBESTEIN)
  • Powódź w sierpniu w wysokości ok. 3,6 mln euro w IBZ. W sumie zostało dotkniętych 10 budynków IBZ najgorszą powodzią w historii klasztoru St, Marienthal
  • Remont zewnętrznej fasady dawnego domu urzędników
  • Wyprawienie siedmiu euroregionalnych festiwali nauki z ponad 100 uczęstniczących instytacji oraz ponad 2.000 gośćmi
  • Zwycięzcy IBZ w konkursie Aktywny na rzecz Demokracji i Tolerancji w Sojuszu na rzecz Demokracji i Tolerancji
  • W sumie pracuje w IBZ 54 współpracowniczek i współpracowników
  • Krąg sponsorów liczy do 49 członków