• Wizyta prezydenta Horsta Köhlera i jego żony w IBZ
  • Ustanowienie Agencji Energii Nysy sponsorem IBZ
  • Utworzenie centrum serwisowego edukacji w klasztorze sponsorowanego przez okręg Görlitz i IBZ
  • IBZ wygrywa „Europejską sygnaturę językową wraz z projektem PONTES „Nauka poprzez zabawę – pokonywanie granic”
  • IBZ wygrywa konkurs „Aktywny na rzecz demokracji i tolerancji 2009″ Sojuszu na Rzecz Demokracji i Tolerancji (Berlin)
  • Wyznaczenie drogi z domu Celsa-Pia i domu rodziny
  • Nowe systemy sygnalizacji przeciwpożarowej w dawnym browarze, w domu Celsa-Pia i w domku gościnnym St. Hedwig