• Przyznanie certyfikatu „Wyróżnienie firmy zorientowanej w usługach jakości serwisu w Saksonii”
  • Wyróżnienie za oficjalny projekt ONZ „ Dekada Edukacji nt, Zrównoważonego Rozwoju”
  • Budowa 2,20 – metrowego pomnika z brązu przedstawiającego Papieża Jana Pawła II na dziedzińcu klasztoru
  • IBZ pobiera w 100% ekologiczny prąd
  • Ścieżki w lasach klasztoru i miasta zostają na nowo oznakowane
  • Konferencja specjalistyczna „ Prewencyjna ochrona dzieci i wczesna pomoc” liczy 280 uczestników
  • 6-ty Euroregionalny Festiwal Nauki organizowany przez PONTES w Zittau z ok, 4000-cami uczestników i uczestniczek
  • Publikacja czterojęzykowej gry edukacyjnej „Poszukiwanie skarbów”
  • Realizacja projektu „PONTES- komunalna współpraca”
  • Rozpoczęcie projektu “InnoKOOP: Innowacyjna firma powiązana kształcenia zawodowego w Euroregionie Neisse wraz z pięcioma współpracownikami