• zakończenie prac w celu ochrony przeciwpowodziowej klasztoru i IBZ
  • 20 koncert z serii „Musik am Nachmittag” („Muzyka popołudniami”) w IBZ (około 250 uczestniczek i uczestników)
  • początek europejskiego porjektu „Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer in der Euroregion Neiße” („Równość szans dla mężczyzn i kobiet w euroregionie Nysa”)
  • przebudowa dawnych klasztornych obór dla krów i wołów na pensjonat St. Clemens (53 łóżka)
  • prezydent afrykańskiego państwa Benin, Thomas Boni, odwiedza wraz z 24- osobową delegacją energoekologiczne miasto modelowe Ostritz – St. Marienthal i IBZ
  • Dr Michael Schlitt prezesem zarządu fundacji
  • Siostra M. Hildegard Zeletzki OCist i Rainer Neumer członkami zarządu
  • założenie spółki IBZ St. Marienthal Projekt-GmbH, 100% filia fundacji IBZ
  • 10 seminarium Europejskiej Sieci Szkolnej w IBZ (koordynowane przez szkołę St. Ursula-Schule w Hanowerze)
  • związek darczyńców IBZ „Wir bauen Brücken”(„Budujemy mosty”) liczy 50 osób