• odnowa Studni Trójcy Świętej
  • zdobycie nagrody „Innovationspreis Weiterbildung des Freistaates Sachsen” za projekt „Familienbildung im Landkreis Löbau-Zittau” („Edukacja Rodziny w powiecie Löbau-Zittau”) we współpracy z Niemieckim Związkiem Ochrony Dzieci (związek regionalny Zittau) i z powiatem Löbau-Zittau
  • w projekcie PONTES współpracuje jak dotąd około 300 placówek oświatowych euroregionu Nysa
  • w ramach projektu IBZ „Prima Klima” zasadzono do tej pory u zbiegu granic Niemiec, Polski i Czech ok. 34 hektarów lasu w celu usunięcia szkód w zalesieniu
  • start projektu „Umwelt baut Brücken” („Środowisko buduje mosty”), w ramach którego wiele klas szkolnych z Niemiec, Polski, Czech, Słowenii, Węgier i Słowacji przychodzi na warsztaty do IBZ
  • 10 Międzynarodowa Letnia Akademia Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko w IBZ