• założenie związku darczyńców „Wir bauen Brücken. Förderkreis des Internationalen Begegnungszentrums St. Marienthal” („Budujemy mosty. Związek darczyńców na rzecz Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal”)
  • budowa pokazowego bartnictwa w stacji ochrony środowiska Neißetal (dolina Nysy)
  • kanclerz federalny Schröder, minister stanu Schwanitz i premier prof. dr Biedenkopf odwiedzają 21.08.01 IBZ i klasztor