• ukończenie odnowy wschodniego skrzydła dawnego browaru jako miejsca stałej ekspozycji „Ora et labora”
  • wspólny udział fundacji wraz z miastem Ostritz w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze oraz realizacja ogólnoświatowego projektu EXPO 2000 w Ostritz-St. Marienthal
  • fundacja wraz z miastem Ostritz zostaje laureatem finałów z udziałem wszystkich dotychczasowych zwycięzców konkursu „Tat-Orte- Wettbewerb” (1995 – 1999), zorganizowanego przez Niemiecką Federalną Fundację Środowisko przy współpracy z Niemieckim Instytutem Urbanistyki
  • uznanie Międzynarodowego Centrum Spotkań przez Wolny Kraj Związkowy Saksonii za godną wsparcia regionalną placówkę oświatową