• pierwsze spotkania z polskimi więźniami obozów koncentracyjnych (we współpracy z Fundacją im. Maksymiliana Kolbego, Freiburg i. Br.)
  • wykończenie ogrodu roślin biblijnych na terenie dawnego chlewu
  • wykończenie recepcji i informacji turystycznej na terenie dawnego browaru
  • wykończenie stałej ekspozycji „ENERGIE-WERK-STAD(T)T”
  • zamknięte posiedzenie w IBZ wszystkich ministrów spraw wewnętrznych niemieckich krajów związkowych z ministrem spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Otto Schily
  • pierwszy koncert z serii „Musik am Nachmittag ” („Muzyka popołudniami”): koncerty dla seniorek i seniorów na zaproszenie Międzynarodowej Fundacji ds. Wspierania Kultury i Cywilizacji, München (Monachium)
  • początek prac w stacji ochrony środowiska Neißetal (dolina Nysy)
  • pierwsza akcja „Saubere Neiße” („Czystsza Nysa”) współpracowniczek i współpracowników IBZ