• gospodarstwo starego miasta, używane niegdyś przez opactwo St. Marienthal do celów rolniczych, zostaje odnowione przez IBZ
  • wybudowanie pięciu mieszkań socjalnych w ramach zastępstwa dla lokali znajdujących się w budynkach gospodarczych klasztoru
  • pierwsza impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Urzędu Honorowego
  • pierwsza Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Instytutu Uniwersyteckiego w Zittau
  • rozpoczęcie edukacji młodzieży na przestrzeni trzech krajów
  • rozpoczęcie wykształcenia długotrwałej turystyki w regionie Ostritz-St. Marienthal
  • członek zarządu: Siostra M. Elisabeth Vaterodt OCist (1997-2007)