• założenie fundacji Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal przez opactwo St. Marienthal
  • prezez rady fundacji: Siostra M. Pia Walter OCist, ksieni opactwa St. Marienthal [1992-1993]
  • prezes zarządu fundacji : Siostra M. Hildegard Zeletzki OCist, konfraterka opactwa St. Marienthal [1992-2007]
  • prezes kuratorium: prof. dr dr h.c. Clemens Geißler, Hanower [1992 – 2002]