• początek koncepcyjnych planów co do wykorzystania dawnego budynku gospodarczego opactwa St. Marienthal poprzez założenie centrum spotkań