Polityka prywatności

zgodnie z art. 13 DSGVO

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Zaufanie wszystkich gości i klientów, bezpieczeństwo Państwa danych i ochrona Państwa prywatności mają dla nas kluczowe znaczenie.

Państwa dane osobowe będą zatem traktowane przez nas zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia Twojej tożsamości. Typowe dane osobowe to nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres IP, pliki cookies i adres e-mail.

Kiedy przeglądasz i korzystasz z naszej strony internetowej lub w inny sposób wyraźnie przekazujesz nam informacje, przetwarzamy dane, które są automatycznie przekazywane do nas z każdym żądaniem z Twojej przeglądarki (więcej informacji znajdziesz w sekcji „Dane dziennika”). Jeśli dobrowolnie przekażą nam Państwo dane osobowe, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji zapytania lub danego zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie nigdy nie może być całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

Poniżej, w poszczególnych punktach chcielibyśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić, jakie dane przetwarzamy, kiedy i w jakim celu. Wyjaśnia ona, jak działają nasze usługi i jak zagwarantowana jest ochrona Twoich danych osobowych.

Nazwisko i adres osoby/osób odpowiedzialnych:

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal
Öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts
St. Marienthal 10
02899 Ostritz

reprezentowane przez Prezesa Zarządu dr Michael Schlitt

E-Mail: info@ibz-marienthal.de

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako dostawca możemy przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy jako podstawa prawna istnieje jeden z warunków wyjaśnionych poniżej:

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. DSGVO jako podstawa prawna.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa służy art. 6 ust. 1. 1 lit. b DSGVO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, zastosowanie ma art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 lit. d DSGVO jako podstawa prawna.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, zastosowanie ma art. 6 (1) ustawy o ochronie danych. 1 lit. f DSGVO jako podstawa prawna przetwarzania danych.

Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania.

Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez europejskie lub krajowe przepisy prawne lub inne regulacje, którym podlega administrator danych.

Dane zostaną również zablokowane lub usunięte w przypadku upływu okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych przepisach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), Państwa dane zostaną wykorzystane do przetworzenia zapytania kontaktowego i obsługi zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych. Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO (tzw. środek przedumowny).

Usuwamy wnioski, jeśli nie są już potrzebne. Weryfikujemy tę konieczność co dwa lata. Ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania tych danych są tzw. środki przedkontraktowe zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych. Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO

Dane z protokołu

Dostawca usług internetowych (provider) automatycznie gromadzi „dane dziennika” w plikach dziennika serwera.

Dane dziennika zawierają następujące informacje:

 • Data i godzina złożenia odpowiedniego wniosku
 • Adres internetowy (URL), który był żądany
 • URL, który odwiedzający odwiedził bezpośrednio wcześniej (referrer)
 • Przeglądarka i używany język
 • Zastosowany system operacyjny
 • Adres IP i nazwa hosta odwiedzającego
 • Status dostępu / kod statusu http
 • Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku

Przekazanie tych danych do nas odbywa się automatycznie, a danych tych nie można przyporządkować do Państwa osoby przy zachowaniu rozsądnych starań.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO.

Logowanie służy do kontroli dostępu i monitorowania procesów technicznych oraz ich optymalizacji. Ponadto dane te są wykorzystywane zgodnie z § 76 BDSG do kontroli procedur przetwarzania w ramach aspektów ochrony danych.

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem organów ścigania po nakazie sądowym w przypadku zaistnienia zdarzenia.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub po upływie przewidzianego prawem okresu usunięcia.

W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

Twoje prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnych informacji o przechowywanych przez nas danych na Państwa temat oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Wreszcie, masz również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Zwracamy również uwagę, że mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przyszłego przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi na podstawie §§ 3 i 4 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych. Artykuł 21 GDPR w dowolnym momencie. Sprzeciw może być wniesiony w szczególności wobec przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej.

Prawo do informacji

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, jak również w celu odwołania udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt za pomocą następującego adresu e-mail:

info@ibz-marienthal.de

Szyfrowanie poprzez SSL / TLS

Ze względów bezpieczeństwa nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Chroni to przesyłane dane i uniemożliwia ich odczytanie przez osoby trzecie. Udane szyfrowanie można rozpoznać po tym, że nazwa protokołu w pasku stanu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i widoczny jest tam symbol zamkniętej kłódki.

Link

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez inne firmy; w tym na przykład stron internetowych kanałów mediów społecznościowych.

Jeśli podążysz za takimi linkami, możesz napotkać pliki cookie, które nie są pod naszą kontrolą. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności i odsyłamy do przepisów o ochronie danych lub wytycznych dotyczących plików cookie na odpowiednich stronach internetowych.

Web hosting przez all-inkl

Korzystamy z usług ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Hauptstraße 68, D-02742 Friedersdorf w zakresie hostingu dla naszych stron internetowych i zawarliśmy z all-inkl.com umowę o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 DSGVO.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności all-inkl. na stronie https://all-inkl.com/datenschutzinformationen.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w zakresie obsługi i utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego tych stron internetowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Google Web Fonts

Korzystamy z Google Web Fonts. Wszystkie czcionki są ładowane lokalnie.
Podczas korzystania z Google Web Fonts żadne dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

„Funkcja „Share” dla sieci społecznościowych

Korzystamy z funkcji udostępniania na naszej stronie internetowej dla kanałów social media.

Dopiero po aktywnym kliknięciu na odpowiednie przyciski informacje są przekazywane do sieci społecznościowej. Dzięki temu podczas odwiedzania naszych stron nie dochodzi do niezamierzonego i automatycznego przekazywania danych do odpowiednich sieci społecznościowych.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, ponieważ chcielibyśmy zaoferować Państwu atrakcyjną obecność w Internecie oraz różne aktualne informacje i możliwości interakcji z nami.

vioma Booking

W celu zaoferowania Państwu możliwie wygodnego i efektywnego procesu zapytania i rezerwacji korzystamy z produktów firmy vioma GmbH, Industriestraße 27, 77656 Offenburg, Niemcy.

Podczas składania zapytania o rezerwację lub rezerwacji online za pośrednictwem naszej strony internetowej przekazywane są nam następujące dane osobowe.

 • Wyposażenie pokoju
 • Liczba dorosłych osób
 • Liczba dzieci
 • Daty przyjazdu; Daty wyjazdu
 • Alternatywna data podróży, jeśli dotyczy
 • Imię, nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres

Przesłane przez Ciebie dane pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (np. po zrealizowaniu Twojego żądania).
Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Aby chronić Twoje dane, zawarliśmy z Hotjar umowę o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO.

Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć na poniższy link: https://www.vioma.de/de/company/datenschutzhinweise/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych w celu dokonania rezerwacji online oraz zapytania o rezerwację online odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i służy wypełnieniu umowy lub realizacji działań przedumownych.

Analiza sieci za pomocą Matomo

Ta strona internetowa używa Matomo do anonimowej analizy i statystycznej oceny zachowań użytkowników za pomocą plików cookie. Dostawcą tej usługi jest Innocraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia.

W ramach przetwarzania danych adresy IP użytkowników są anonimizowane. Dane te są przechowywane na naszych serwerach i nie są przekazywane osobom trzecim.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności MATOMO pod adresem. https://matomo.org/privacy/

Podstawa prawna

dla tego przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Cookies

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, stosujemy tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i przechowują pewne informacje w celu wymiany z naszym systemem.

Rodzaje plików cookie

Pliki cookie pierwszej strony – Niezbędne pliki cookie

Są one generowane przez naszą stronę internetową i są niezbędne do bezbłędnego działania aplikacji. Te pliki cookie są również nazywane plikami cookie sesji lub przejściowymi plikami cookie i są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki.

Bez tych plików cookie nie jest zagwarantowane bezbłędne działanie strony internetowej.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO.

Pliki cookie osób trzecich

Są one ustawiane przez różne usługi (np. serwisy analityczne lub Facebook) i przechowują unikalny identyfikator, który rozpoznaje Twoje urządzenie końcowe przy następnej wizycie (trwałe pliki cookies).

Te pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Czas ten jest zmienny.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO.

Zwracamy uwagę, że w przypadku niektórych dostawców, zwłaszcza dostawców z USA, istnieje możliwość, że dane będą przekazywane do USA i przetwarzane przez organy amerykańskie. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, USA są uznawane za niebezpieczne państwo trzecie o nieodpowiednim poziomie ochrony danych.

Obecnie nie ma decyzji o adekwatności zgodnie z niemiecką ustawą o adekwatności. Art. 45 GDPR, ani nie można zapewnić odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 45 GDPR. Art. 46 GDPR są oferowane.

W niektórych przypadkach firmy amerykańskie zgodziły się na przestrzeganie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na mocy dyrektywy 2016/679 (SCC).

Zwracamy uwagę, że w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych standardowych klauzul umownych, podstawą prawną jest Państwa wyraźna zgoda, zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych. Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO jest.

Wyłączenie plików cookie

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są ustawiane już w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub może wyłączyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach, w szczególności plików cookies pochodzących od osób trzecich (third party cookies) lub ogólnie.

Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być dla Ciebie ograniczona.

Google Maps

Aby zaoferować Państwu atrakcyjną obecność w Internecie, nasza strona posiada interfejs do Google Maps. Aby móc korzystać z Map Google, Państwa adres IP musi być zapisany na serwerze Google w USA.

Gdy korzystasz z Map Google, Mapy Google pobierają czcionki internetowe Google w celu jednolitego wyświetlania pozycji.

Odbiorcą danych jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Ta usługa jest obsługiwana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Należy pamiętać, że istnieje możliwość przekazania danych do USA i przetwarzania ich przez władze amerykańskie. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, USA są uznawane za niebezpieczne państwo trzecie o nieodpowiednim poziomie ochrony danych.

Obecnie nie ma decyzji o adekwatności zgodnie z niemiecką ustawą o adekwatności. Artykuł 45 GDPR.

Google zobowiązał się jednak do przestrzegania Standardowych Klauzul Umownych (SCC) dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na mocy dyrektywy 2016/679.

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de
i pod https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de

W celu ochrony Państwa danych osobowych zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 GDPR oraz specjalny aneks uzupełniający do przetwarzania danych, a także zaakceptowaliśmy zmianę Ogólnych Warunków Handlowych Google oraz zmienione Warunki Przetwarzania Danych w zakresie stosowania standardowych klauzul umownych.

Więcej informacji można znaleźć na:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Uzupełniające informacje znajdują się w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z §§ 3 i 4 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO.