klosterplan_neu2

1.Dům pro hosty “Sv. Klementa” 16. Vodní elektrárna
2. Dům Celsa Pia 17. Ostrov na Nise
3. Ubytování čeládky 18. Historická expozice pily
4. Dům pro hosty “Sv. Hedviky” 19. Dům pro hosty “Sv. Františka”
5. Zahrada biblických rostlin 20. Dům Maximiliana Kolbeho
6. Proboštství [někdejší truhlářství]
7. Klášterní kostel 21. Veřejné toalety
8. Opatství 22. Vinný sklep společenství vinařů
9. Dvorek opatství 23. Cyklistická a pěší stezka romantickým údolím Nisy
10. Křížová kaple a kaple sv. Michala 24. Nejvýchodnější vinice Německa,
11. Kašna Nejsvětější trojice kterou provozuje spolek vinařů
12. Bývalý pivovar se stálou výstavou 25. Kalvárie s křížovou cestou s vyhlídkou na klášter
“ora et labora” 26. Směr klášterní krčma St. Marienthal
včetně modelu kláštera 27. Směr k domu pro hosty “Sv. Benedikta”
13. Klášterní tržiště
14. Dům pro hosty “Dům rodiny”
15. Příjem hostů & půjčovna kol; jednatelství IBZ
[Náhled pro tisk]