Otevírací doba:                                                                                                        nepřetržitě
Vstupné:                                                                                                                   bezplatné, dobrovolný příspěvek
Prohlídky na požádání – s panem Georgem Saldittem, pedagogickým spolupracovníkem, telefon +49 (0)35 823 – 77 230

pfad1

Napříč klášterním lesem v St. Marienthalu vede 2,8 km dlouhá poznávací lesní stezka. Výchozím a cílovým bodem této okružní stezky je klášterní dvůr. Uprostřed půvabné krajiny objevují velcí i malí 19 různých informačních a poznávacích zastávek.

 Poznávací lesní stezka  byla založena v roce 2004. Přesný popis cesty najdete po kliknutí na odkaz.

Poznávací zastávky:

 • Vědomostní hra o životním prostředí zvířat
 • Tunel z chrastí
 • Průhledové rámy
 • Orchestr přírodních elementů
 • Poznávání stáří stromů podle letokruhů
 • Visací hra
 • Dotykové schránky ve stromech
 • Puzzle z kůry stromu
 • Poznávání druhů stromů
 • Naslouchadlo
 • Zvířecí jeskyně
 • Obrazy z materiálu rostoucího v lese
 • Dřevěný most

walderlebnispfad1

Informační zastávky:

 • Půdní profil
 • Vstupní tabule
 • Informační tabule o hospodářském regionu a poměrech v něm
 • Informační tabule o funkci lesů
 • Informační tabule o příčinách škod v lesích
 • Informační tabule o lesním hospodářství fungujícího v souladu s přírodou

Náměty pro hry týkající se poznávací lesní stezky:

 • Kdo objeví všechny zvířecí obrysy na okraji cesty?
 • Kdo nerychleji přeručkuje kolem stromu?
 • Kdo rozpozná všech pět předmětů v dotykových schránkách?
 • Kdo během poznávání druhů stromů najde všech deset párů?
 • Kdo zvládne kruh z příčného řezu stromem znovu poskládat?